k. prelát dr. Albert Glaeser
Zvony pre Sanktuarium św. Jacka v Kamieni Śląskim

 

Chcel by som vyjadriť slová uznania pre spoločnosť Rduch a Zvonársku dielňu Jana Felczyńského v Przemysli za realizáciu projektu súvisiaceho s renováciou zvonov, ktoré sme dostali ako darček od OO. Redemptoristov z Bochum, s odliatim troch nových zvonov, montážom zvonov spolu s vykonaním plnej riadiacej automatiky. To všetko sa ukázalo byť veľkou výzvou ...

 

 

Po dlhých diskusiách, sme sa rozhodli - so súhlasom biskupa Opola Andrzeja Czaju, so silnou podporou zo strany arcibiskupa Alfonsa Nossola - aby začať realizáciu projektu. Bolo nutné vybudovať novú "Bránu zvonov", nachádzajúcu sa v blízkosti Sanktuaria św. Jacka. Podľa rady uznávaných odborníkov v oblasti muzikológie bolo rozhodnuté vytvoriť kompozíciu ôsmich zvonov ladených do tónovej oktávy. Krásna darčeková sada predstavovala veľkú úlohu. Aby bol projekt riadne vykonaný, pozvali sme na spoluprácu významných odborníkov v rôznych oblastiach: tím architektov a inžinierov pod vedením Ing. Jana Olenieckiego z Opola, spoločnosť Rduch, Zvonársku dielňu Jana Felczyńskiego z Przemyśla a stavebnú spoločnosť Stolmar z Tęgoborza. Tím vykonal zamýšľaný projekt za menej ako tri mesiace. Preto zvony sme mohli prvýkrát počuť na sviatok sw. Anny, tj. 26 júla 2012 r. Krása zvuku zvonov nás uchváti svojou hĺbkou a pôsobí na srdcia mnohých pútnikov a ľudí dobrej vôle.

 

Ďakujeme vám všetkým, ktorí svojimi znalostiami, talentom a najvyššími zručnostiami pomohli dosiahnuť tento veľký, ale veľmi náročný projekt. Opätovne ďakujem vedeniu a personálu celého tímu, a najmä spoločnosti Rduch a Zvonárskej dielni Jana Felczyńského z Przemysla. Nápis na "Bráne zvonov" znie: Laudate Dominium - Chvalme Pána. On určuje účel celého projektu, ktorý je uctievanie nášho Pána a privolanie všetkých ľudí k účasti v komunite uctievania Pána. Takýto cieľ si vyžadoval realizáciu na najvyššej úrovni. Vy sta sa s tým dokonale vyrovnali.

 

 

k. dr. Zdzisław Ossowski
Sada zvonov pre Sanktuarium św. Rocha v Osieku

150. výročie Farnosti a Sanktuaria św. Rocha v Osieku nemohlo vypadnúť lepšie (...). Od nápadu k jeho realizácii uplynulo iba 9 mesiacov, vrátane osobného príchodu vykonávateľov na miesto, odborného poradenstva, účasti farníkov v "zrodení zvonov" v Przemysli, a nakoniec v ich vysvätení a montáži. Vo všetkých etápach spolupráce (...) Zažili sme obrovské skúsenosti, zručnosti, konštruktívne poradenstvo a prítomnosť Výrobcov v každej z fáz realizácie zvonov, od projektu po ich jedinečný a krásny zvuk.

 

 

k. prelát Zdzisław Sochacki
Zvon św. Jan Paweł II pre Kráľovskú katedrálu na Waweli

 

Sme svedkami mimoriadnej udalosti, pretože v tej chvíli sa rodí zvon (...). To je svedok, ktorý vám pripomenie o živote a svätosti Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža Jána Pavla II (...) Ďakujme Bohu za všetkých tých, ktorí na hlas zvona spomenú na príbeh veľkého Poliaka, ktorým bol a je pápež Ján Pavol II (...) Jeho jedinečný zvuk radosti alebo aspoň sa pohybuje každého, kto ju počuje len ...

 

 

 

k. prelát Marek Podyma
Zvon św. Jan Paweł II pre farnosť św. Brata Alberta v Busko-Zdroji

 

Moje stretnutie so Zvonárňou Jana Felczyńského z Przemyśla sa konalo v súvislosti s neočakávaným financovaním zvona św. Jana Pawła II a je potrebné nájsť najlepšiu spoločnosť, ktorá toto dokáže urobiť. po konzultáciách a uvažovaní o rôznych možnostiach, nakoniec bola zvolená spoločnosť z Przemysla okrem iného pretože pán Piotr Olszewski predstavil najdôkladnejšiu dokumentáciu a vedecké analýzy vlastností existujúcich zvonov ...

 

Začalo sa mimoriadne dobrodružstvo spojené s prípravou "odevu", zvona na ktorom sa podielal dizajnér a zhotoviteľ interiérov kostola Św. Brata Alberta v Busku-Zdroji pán Tomasz Morek z Wejherowa. To spôsobilo vonkajšie ozdobu zvona je vpísaná zároveň v región Ponidzie a v štýl farského kostola. Konečný výsledok hovorí sám za seba. Farská delegácia sa zúčastnil Zrodenia zvonu, obdivujúc remeselnú prácu zvonárov, nezmenenou po celé stáročia. Neobvyklá intervenci Božskej Prozreteľnosti bola skutočnosť, že zvonček bola pripravovaný súčasne s identickým zvonom s podobným menom objednaným k hradu Wawel pre Vežu strieborných zvonov kapitolou katedrály v Krakove. Okrem toho, akustické odborné posudky zvonu vykonal vynikajúci kampanológ Petr Jenda z Brna, pri skúmaní znenia Wawelského zvona. Špecialista opísal znení dvoch zvonov ako veľmi dobré. Zaujímavosťou môže byť tiež skutočnosť, že buský zvon pre dokončenie hodnotenia z praktických dôvodov bol pripojený k nosníku waweslkého zvona. Vďaka spoľahlivosti spoločnosti Jana Felczyńského v spolupráci so spoločnosťou Rduch zvon bol požehnaný a záznel presne v 21.37 v deň narodenia svätého Jána Pavla II pre nebo dňa 27. apríla 2014 r.

 

Nech oba zvony chvália Meno Sväteho otca Jána Pavla II rytmom podobný k tlkot ľudského srdca! Viem tiež iste, že pri výbere zvonárni pre odlievanie zvonov pre farnosti obrátim sa výhradne na dielňu pána Jana Felczyńského, ktorého tradíciu prijal pán Piotr Olszewski.

 

 

k. proboszcz Piotr Gruba
Sada zvonov pre farnosť Chwaszczyno

"Sú stopy, ktoré človek ponechá na tejto zemi a odtlačia sa na nebe. Tieto stopy nezmáže čas, taká je pamäť Boha."


Naša farnosť v Chwaszczyne, v roku 2013 mala veľkú dilému Budujeme nový kostol, sú ešte náklady - zvony, pretože existujúce nebijú vzhľado k poškodeniu a sú už opotrebené. Kontaktovali sme sa so Zvonárskou dielňou Jana Felczyńského v Przemysli, ktorej majitelia navrhli vykonanie zvonov, ale tiež dali návrh, aby toto bolo zážitkom pre zakladateľov a farnosť ...

 

V auguste roku 2013 sme boli na púti farnosti a zároveň na zrodení našich zvonov v Przemysli. Zvony prišli k nám 25. septembra a 10. októbra boli poženhnané arcibiskupom metropolitom Gdaňska Sławojom Leszkom Głódzom, na posvätení boli tiež páni zvonári - Waldemar a Piotr Olszewskí. Realizácia zvonov, presnosť, zapojenosť do práce - ako práce, ale aj ako dielo, ktoré je pre Božiu slávu sa odporúča. Ešte raz, som vďačný za ich úsilie, záujem a starostlivosť, ktorú prejavili v našej farnosti.

 

 

 

Vedeli ste, že...

Naša dielňa bola založená v roku 1808 a už viac ako 200 rokov dodaje zvony do celého sveta!

 

Novinky v galérii...