Vďaka úsiliu Abp Alfonsa Nossola a preláta dr Alberta Glaesera k Sanktuariu św. Jacka v Kamieni Śląskim sa dostalo päť zvonov z nemeckej farnosti Bochum. Zvony, ktoré pochádzajú zo známej nemeckej zlievarne, museli zavisnúť na novo vytvorenej veži, ktorá sa nachádza vedľa kaplnke sw. Jacka. K. dr. Albert Glaeser rozhodol, že sada piatich nemeckých zvonov by mala byť doplnená ďalšimi tromi zvonmi z poľskej zvonárne. Po mnohých diskusiách, bola úloha zverená našej dielni. Základnou podmienkou realizácie projektu bolo nielen odliatie zvonov s príslušnými nominálnymi tónmi, ale aj také zladenie, aby spoločne s nemeckými zvonmi tvorili dokonalú harmonickú sadu. Súlad tónov by s mal týkať tak hlavného ako aj všetkých vedľajších tónov (hum, prime, tierce, quinte, octave), a jej zarákou kampanologické skúšky vykonané nezávislým odborníkom - Petrom Jandom z Brna (na stiahnutie kampanologický posudok).
 
Ekvivalentne sa do projektu zapojila firma Rduch - líder na poľskom trhu v oblasti automatiky zvonov a vežových komplexných riešení. Jej úlohou bolo: renovovať nemecké zvony , reštaurovať všetky mechanické časti súpravy, prípraviť nové srdcá zvonov a prispôsobiť kovania, namonotvať sadu na zvonici a inštalovať automatiku pre všetkých osem zvony. Použitie modernej technológie umožnilo programovať celý liturgický rok podľa predchádzajúcich zistení, rovnako ako spustiť jeden alebo všetky zvony zároveň v závislosti na vašich potrebách.
 
Zvony boli zavesené ha veži v júli 2012 a v auguste bolo možné prvýkrát počuť ich zvuk počas obradu na počesť sv Jacka. Na omši, ktorej predsedal Jeho Eminencia k. Abp Alfons Nossol sa zúčastnilo niekoľko tisíc veriacich. Po obrade od sanktuaria sa pohybovala procesia so sochou sv. Jacka. Patronálny sviatok bol spojený s oslavou jubilea JE k. Abp Alfonsa Nossola, ktorý tento rok oslávil 80. narodeniny, 55. výročie kňazskej vysviacky a 35. výročie jeho vysvätenia ako biskupa.
 

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

 
 

 

 

Vedeli ste, že...

Naša dielňa bola založená v roku 1808 a už viac ako 200 rokov dodaje zvony do celého sveta!

 

Novinky v galérii...