13 mája zvon inštalovala vo Veži Strieborných zvonov spoločnosť Rduch. K tejto dobe možno ho bolo obdivovať pred Kráľovskou katedrálou na Waweli, kde na dubovej konštrukcii čakal na posvätenie. Omšu vo Veľkonočnú nedeľu viedol J.E. ks. kardinál Stanisław Dziwisz. Tento zvon bol vybavený špeciálne navrhnutým dubovým jarmom, inovatívnym srdcom s mäkkou, kovanou z ocele a pohon zvona MT-4 s funkciou softštartéra. Miesto vo Veži strieborných zvonov čakalo na tento okamih viac ako 500 rokov Od nedele, 18. mája (dátum narodenia Karola Wojtylu) zvon volá každý deň vo 12.00 Anjel Pána.
 

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Certifákt kvality zvona „św. Jan Paweł II” vydal významný kampanológ Petr Janda z Brna. Keď počul hlas nového zvona bol prekvapený. - Jan Pavel II Vám pomohl! - vravil, pridávajúc, že toto je pravdepodobne najlepší zvon v histórii poľského zvonárstva. „św. Jan Paweł II” znie v tonácii A1 a všetky vedľajšie tóny boli perfektne zladené, čo je potvrdené stanoviskom vydaným kampanológozm. V Krakove, prvýkrát bil v stredu 16. apríla vedľa pomníka poľského pápeža. Rozhojdal ho samotný farár katedrály kňaz prelát Zdzisław Sochacki.
 
Znie to krásne a vyzerá skvele. Vo Veľkú stredu na Wawel prišiel nový zvon venovaný osobe poľského pápeža.
Čoskoro bude visieť vo Veži strieborných zvonov a bude posledný zvon v Kráľovskej katedrále. (Fanciszkańska 3)
 
Zvuk je naozaj vzrušujúci, bolo ho počuť ďaleko. Myslím si, že sme všetci prevzali túto chvíľu,
ťažké popísať ten pocit. Koniec koncov, to je zvon, ktorý má nám hovoriť o mimoriadnom človekovi, ktorý práve v tomto mieste
dospieval ku kňazstvu a svätosti. (kňaz prelát Zdzisław Sochacki)
 
zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských
 
Zrodenie zvona św. Jan Paweł II
4 apríla 2014 / hod. 15:00

 

Pri odlievaní zvona do horúcej taveniny bola hodená zlatá medaila Jána Pavla II - osobnú vec Svätého otca vydanú v 18. výročie pontifikátu, ale tiež pripomínajúc vysvätenie na kňaza na Waweli - miestom neoddeliteľne spojenom s detstvom, mladosťou a kňazskom životom Karola Wojtylu. Na oslave zrodenia zvona boli početní hostia - vrátane farára Kráľovskej katedrály na Waweli Zdzisława Sochackého a Vedúcieho Wawelských zvoníkov Andrzeja Bochniaka.

Menom Zvonárskej dielne Jana Felczyńského z Przemyśla a spoločnosti Rduch chceli by sme Vám poďakovať všetkým hosťom za účasť na tejto veľkej slávnosti.

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

 

Myšlienka
Ten správny okamih a výnimočný patrón
 
V XVI veku (cca. 1530 r.) vykonano osembokú nadstavbu vo Veži striebrných zvonov s miestnosťou na zvon. Zvon však nikdy nebol vykonaný. Postupné zloženia Wawelskej Kapitoly čakali na správny okamih v histórii Poľska a vhodného patróna zvonu Avšak, pre takmer 500 rokov sa nepodarilo zvoliť niekoho dostatočne hodného aby bol byť patrónom posledného zvonu.
Až po smrti Jána Pavla II, bolo rozhodnuté aby venovať zvon poľskému pápežovi. Napriek tomu stále nebol správny okamih na začatie projektu Až do 30. septembra 2013, keď pápež František oznámil dátum svätorečenia bl. Jána Pavla II 27.apríla 2014 roka. A tak prišiel ten správny okamih a výnimočný patrón.
Wawelská kapitola čoskoro sa rozhodla pokračovať v projekte nového zvonu s názvom sw. Jan Paweł II, ktorý prvýkrát bude možno vypočuť na svätorečenie Svätého otca. Pre realizáciu projketu boli vybrané známe a renomované firmy s dlhou rodinnou tradíciou - Zvonáreň Jaba Felczyńského z Przemyśla a spoločnosť Rduch z Czernici.
 
Zvon św. Jan Paweł II
Prvé fázy prípravy
 
zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských
 
Na veži sú už tri historické zvony:
 
  •     zvon „Zbyszko”  z roku 1423 o priemere 98 cm a zvuku Ais

  •     zvon „Herman” z roku 1271 o priemere 83 cm a zvuku Cis

  •     zvon „Maciek” z roku 1669 o priemere 72 cm a zvuku Dis

 
Zvon św. Jan Paweł II bude bil sám, ale každý deň o 12:00. Hoci považovaný za jeden zvon, ktorý nie je súčasťou harmocnického súboru musí byť pevná, aby zodpovedal zvukom ostatných zvonov zo Striebornej veže, dokonca nižší ako zvon "Zbyszko" (tón Ais). Tieto podmienky poskytuje len zvon s hmotnosťou 500 kg, priemerom 93.55 cm a úderovým tónom a/1.
Zvon s hmotnosťou 500 kg a šok tón "z oktávy sa otvorí kreślnej časovom intervale zvony zvony zo strednej hmotnosti. Zvon 500 kg a' význačný charakter zvuku, pretože frekvencia úderov hojdania je 60 úderov za minútu, alebo rovnako ako rýchlosť bitia ľudského srdca.
Zvuk tohto zvona má hlbokú rezonanciu, ktorý dáva výrazný základný tón a širokú škálu vedľajších tónov. Zvlášť dobre je počuť tóny dolnej oktávy (tzv. hum tone) a malej tercie. To sa tiež vyznačuje mimoriadne dlhou dobou znenia, čo ho ho dáva na prvé miesto medzi zvonmi. Presné zladenie zabezpečuje harmonizáciu znení a čistý zvuk a cez akord sa v tónine a moll získa dôstojnosť a jemnosť. Čo z neho robí skvelý hudobný nástroj.
 
Grafický dizajn

 

Ornamenty a nápisy zvon odrážajú charakter ostatných zvonov katedrály na Waweli. Okrem jednoduchého ornamentu na krku zvonu, sú na ňom tri erby: erb pápeža Jána Pavla II, erb J.E. ks. Kardinála Stanislawa Dziwisza a erb Wawelskej kapitoly. V centrálnej časti zvonu, po oboch stranách sa objavujú aj latinské sentencie: SURSUM CORDA a NOLITE TIMERE. Vo februári roku 2014 Recepciu umeleckého dizajnu, menom Wawelskej kapitoly, vykonal a schvalil vedúci wawelských zvoníkov Pán Andrzej Bochniak.
 
zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

 

Navrhovanie
 

Pre návrh zvona, prístrojové vybavenie a automatiku, spolu so spoločnosťou Rduch z Czernici sme použili moderný softvér CAD / CAM. V dôsledku toho bol na rysovacej doske vytvorený realistický grafický návrh zvona vrátane jeho mechaniky a automatiky.

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchzlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

 

 

 

Vedeli ste, že...

Naša dielňa bola založená v roku 1808 a už viac ako 200 rokov dodaje zvony do celého sveta!

 

Novinky v galérii...