Zobrazených 21-30 z celkovo 62 záznamov.

Zvon św. Jan Paweł II už na Waweli!

2014-04-18

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

 

V stredu 16. apríla 2014 o 16:00 Zvon sw. Jan Paweł II prišiel na Wawel. Pre túto chvíľu, možno ho obdivovať na dvore v prednej časti Kráľovskej katedrály na Waweli. Na Veľkonočnú nedeľu o 9:45 bude slávnostne požehnaný JE kňazom kardinálom Stanislawom Dziwiszom.

"Znie krásne a vyzerá skvele. Vo Veľkonočnú stredu na Wawel prišiel nový zvon venovaný osobe poľského pápeža. Čoskoro bude visieť na Veži Strieborných zvonov a bude posledný zvon v Kráľovskej katedrále. "

Franciszkańska 3

 

 

Certifikát kvality „Janowi Pawłowi II” vydal významný kampanolog Petr Janda z Brna. Keď počul hlas nového zvona bol prekvapený jeho kvalitou. - Jan Pavel II Vám pomohl! -vravil, pridávajúc, že je to pravdepodobne najlepší zvon v dejinách poľského zvonárstva. „Jan Paweł” zvoní v tonacii a1 a všetky vedľajšie tony boli perfektne harmonizované, čo je potvrdzuje posudok kamapanológa. V Krakove prvýkrát v stredu bil hneď vedľa pomníka poľského pápeža, hojdal ho farár katedrály prelát Zdzislaw Sochacki. Viditeľné na obrázkoch drevená dubová konštrukcia, krásne drevené jarmo, srdce kované v kováčskej dielni, boli vyhotovené spoločnosťou Rduch z Czernici, ktorá tiež veľmi precízne umiestnila zvon vo dvore. Firma Rduch bude aj montovať zvon św. Jan Paweł II na Veži strieborných zvonov a nainštaluje najnovšiu automatiku zvonu.
Zvon św. Jan Paweł II pre Kráľovskú katedrálu na Waweli

2014-04-05

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

 

Radi informujeme, že 4 apríla 2014 roku o hod. 15.00 w Zvonárskej dielni Jana Felczyńského bol odliaty zvon św. Jan Paweł II pre Kráľovskú katedrálu na Waweli. Zvon s hmotnosťou 500 kg a úderovom tóne a/1 bol financovaný vďaka úsiliu Wawelskej kapitoly, pod vedením farára Zdzislawa Sochacki. On sa pripoja ďalšie veľké zvony veže strieborných zvonov, okrem iného Hermana z 1271 rokov. Visí v mieste, ktoré čakalo na tento okamih päť rokov ... V čase jeho odlievania k tavnej hmote bola hodená zlatá medaila Jána Pavla II - osobnú spomienku na Svätého otca. publikovanú v 18. výročie pontifikátu, ale tiež pripomínajúca vysvätenie na kňaza pri hrade Wawel - mieste neoddeliteľné spojenom s detstvom, mladosťou a kňazskom životom Karola Wojtylu. Sviatku narodenia zvona sa zúčastnili početní hostia - vrátane farára Wawelskej katedrály Zdzisław Sochacki, Vedúci Wawelských zvoníkov Andrzej Bochniak. Menom Zvonárskej dielne Jana Felczyńského s Przemysla a spoločnosti Rduch by sme chceli poďakovať za účasť na tejto veľkej slávnosti všetkým hostiam. Pre viac informácií o histórii zvonov, etapoch ich vzniku a technických informácií
Vysvätenie zvonov - Kraków - Kosocice

2014-03-23

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Dňa 23 marca 2014 sa konalo slávnostné vysvätenie zvonov pre farnosť św. Marii Magdaleny v Krakove-Kosocicach. Zvony vysvätil J.E. ks. kardinál Stanisław Dziwisz. Zvony majú krásne zvuky d/2 a e/2 a spolu s historickým zvon zo šestnásteho storočia budú tvoriť harmonickú sadu Tedeum. Krásny kostol v tejto krakovskej farnosti dnes bol plný veriacich, ktorí sa početne zúčastnili tejto nádhernej slávnosti. Už v najbližšej dobe budete môcť počuť zvony z kostolnej veže. Za inštaláciu a najnovšiu automatiku zvonov bude zodpovedať spoločnosť Rduch z Czernici.

 
Slávnostné odliatie zvonov!

2014-03-11

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Dňa 7 marca 2014 roku sa konalo slávnostné odliatie v našej Dielni. Odliatych bolo celkom šesť zvonov do: farnosti - Kosocice - Krakov (zvony budú posvätené 23. marca JE kardinálom Stanislawom Dziwiszom), farnosti sv. Vojtecha v Bielomstoku, ktorého veža je v súčasnej dobe prestavaná po požiari, farnosti v Cochin v Indii, farnosti Knieja a farnosti Kidów. Na odliatie prišla skupina viac ako 80 farníkov a Farár farnosti Kidów kňaz Zbigniew Grzesiński, ktorý viedol modlitbu pred odliatim. Čoskoro budeme zverejňovať fotografie z vysvätenia týchto zvonov. Všetky zvony budú namontované a doplnené najnovšiou automatikou zvonov firmy Rduch.
Kniha o zvonoch na Nový rok!

2014-01-06

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Radi oznamujeme, že na vydavateľskom trhu bola práve vydaná prvá v povojnovej histórii poľská kniha komplexne zaoberajúca sa témou kostolných zvonov. Autorom knihy je prof. dr hab. inż. Stefan Gierlotka. Kniha popisuje históriu zvonov spolu s najväčšími poľskými zvonmi na svete, zvonárstvo v Európe a Poľsku, techniky prevedenia zvonov, spôsobov zavesenia a poháňania zvonov a obšírne vysvetlili problematiku akustiky zvonov. Kniha popisuje našu Zvonársku dielňu a osatné poľské a svetové zlievarne. V knihe je tiež kapitola o jednej z najstarších firiem v Poľsku zaoberajúcej sa technickou podporu zvonov - rodinnej spoločnosti RDUCH.

 

Kniha obsahuje tiež prvú plne komplexnú kapitolu popisujúcu otázku akustiky zvonov vyvinutý dielňou Jana Felczyńského v Przemysli spolu s firmou Rduch.
Krásne vysvätenie zvona v Piekarach Śląskich

2013-11-29

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Dňa 23. novembra 2013 sa konalo slávnostné vysvätenie zvona 500kg zvon odliateho v našej zvonárskej dielni, ktorý má dokonale harmonický tón a/1 Zvon św. Jan Paweł II vysvätil JE kňaz arcibiskp Wiktor Skworc. Na vysvätenie prišla veľká skupina duchovenstva a veriacich z baziliky Panny Márie v Piekarach Slaskich. Slávnostné vysvätenie zvona ukončilo rok viery. Zvuk zvona a veľmi bohatý a krásny dizajn potešil účastíkov slávnostného ceremoniálu. Zvon bude čoskoro inštalovaný vo veži kostola spoločnosťou Rduch .Pozývame k prehliadaniu fotiek!

 
Vysvätenie zvonov - Česká republika - Zaolzie

2013-11-19

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

17. novembra 2.013 sa konalo slávnostné vysvätenie dvoch zvonov odliatych v našej dielni s hmotnosťou 130 kg a 70 kg s tonmi f/2 a a/2. Obradom v kostole v Gutoch predsedal Mons. Martin David - Generálny Vikár biskupstva Ostravsko-Opavského spolu s farárom farnosti kňazom Kazimierzem Płachtą. Zvony našej dielne boli veľmi populárne - zhromaždení hostia boli ohromení ich vzhľadom a krásnym zvukom. Dubové kovania a najnovšiu automatiku poskytuje firma Rduch.

 

 
Zvon Św. Jan Paweł II už v Piekarach Śląskich

2013-11-05

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Zvon Św. Jan Paweł II, ktorý váži 500kg vykonaný našou Zvonárskou dielňou bol odliaty v októbri tohto roku. Teraz môžete obdivovať oltár v bazilike Panny Márie v Piekarach Slaskich. Zvon je dokonale harmonický, kampanologicky potvrdený ton / 1, ktorý vyznačuje takmer dokonalú kombináciu vedľajších tónov , krásny zvuk a nedostatok vibrácií. Zvon má krásnu výzdobu a podobizeň Św. Jana Pawła II a Božiej Matky z Pekár. Pozývame vás na prehliadanie prvých fotiek, navštevy Baziliky a uvidieť tento krásny zvon. Po vysvätení zvon bude namontovaný na veži a vybavený najmodernejšou automatikou pomocou Spoločnosti Rduch.

 

 

 

 
Vysvätenie zvonov vo farnosti Chwaszczyno

2013-10-13

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Dňa 10. októbra 2013 J.E. Metropolita arcibiskup Gdaňska, Leszek Sławoj Głódź vysvätil tri nové zvony, ktoré budú čoskoro zavesené na veži nového kostola. Zvony odliate našou dielňou vážia 500 kg (ton a/1), 290 kg (ton c/2) a 150 kg (ton e/2). Arcibiskup bol veľmi spokojný s kvalitou grafického dizajnu, a predovšetkým nového zvuku chwaszyńskich zvonov. Už budúci týždeň, budú zvony inštalované na takmer 40-metrovej kostolnej veži. Najmodernejšie vežové riešenia a automatiku zvonov poskytuje firma Rduch.

 
Narodenie zvonov - Piekary Śląskie

2013-10-09

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchV sobotu 5. októbra 2013. v Zvonárskej dielni sa narodili zvony - tentoraz pre Poľsko a Českú republiku. Medzi nimi bol zvon pre baziliku Panny Márie v Piekarach Slaskich. Zvon bol venovaný zároveň Panne Márii z Pekár a sv. Jánovi Pavlovi II a v októbri zaznie v Bazilike. Obsadenie zvon bude vážiť 500 kg a bude mať ton a/1. Oslavám narodenia zvonu presedal farár Marek Ledwożyw, ktorý požehnal úspešné odliatie ktorému chceme ešte raz poďakovať za duchovnú podporu pri odlievaní. Pozrite sa na fotky z tejto krásnej udalosti!
 

 

Vedeli ste, že...

Ako jediná spoločnosť v Poľsku pravidelne vykonávame kampanologické skúšky neustále zvyšujúc kvalitu zvuku našich zvonov!

 

Novinky v galérii...