zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Naša história

 

Jan Felczyński svoj celý osemdesiatročný život venoval zvonárstvu. Spočiatku, proti prianí svojho otca, ktorý chcel ho poslať na univerzitu, pracoval a školil sa u príbuzných v spoločnosti v kalužskej oblasti a po rokoch praxe si otvoril vlastnú firmu v meste Stanisławów (teraz ukrajinský Ivano-Frankivsk). Pomaly stupňujúca hospodárska kríza z medzivojnového obdobia ho však nútila ukončiť podnikanie, a vo výsledok svojej vojenskej služby nakoniec našiel svoje miesto v Przemyśli ...

Prečítajte si viac o našich začiatkoch

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Prečo My

 

Od začiatku sme boli mnohokrát odmenení a oceňovaní pre našu prácu pre Cirkev a príspevok k rozvoju miestneho zvonárstva. V roku 2014 sme získali zlatú medailu Veľtrhu Sacroexpo za kombináciu remesla poľského Zvonárstva s inovatívnymi technologickými riešeniami v oblasti akustiky a automatizácie zvonov a pre úpravu veľkosti zvonu sv. Jan Paweł II a jeho závesenia v tzv. Veži strieborných zvonov na Waweli......

Ďalšie informácie o tom, čo nás odlišuje

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Realizácie

 

Okrem odlievania jednotlivých zvonov pre tisíce farností v Poľsku sme sa podieľali na projektoch, ktoré sú pre nás veľmi veľká česť. V roku 2014 sme vykonali zvon pre Kráľovskú katedrálu na Waweli. V predchádzajúcich rokoch naše zvony išli okrem iného, pre Sanktuárium v Piekarach Śląskich, pre Sanktuárium sv. Jacka v Kamieniu Śląskim, na Jasnú Horu, pre Baziliku Panny Márie v Gdansku a Vatikán pre Svätého otca sv. Jana Pawła II...

Prečítajte si viac o posledných veľkých realizáciach

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Správy

 

Snažíme sa byť prítomný na všetkých hlavných udalostiach súvisiacich s našimi zvonami. Vieme, že objavenei sa nových zvonov vo farnosti je významnou udalosťou pre celú komunitu. Preto pozývame kňazov a farníkov k našej zlievárni a podieľania sa na narodení zvonov. Zároveň Vás vyzývame k usporiadaní slávnostného privítania zvonov vo farnostiach a oslavy posvätenia zvonov...

Prečítajte si viac o nedávnych udalostiach

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Naša filozofia

 

Inšpirovaní tradíciou, sme presvedčení, že iba najvyššej kvality zvon je schopný prežiť navždy, znejúc krásnym veľkým hlasom. Sme tiež presvedčení, že kombinácia dlhoročnej rodinnej tradícii s modernými riešeniami v oblasti konštrukcie zavesenia a manipulácie zvonami je schopná plne uspokojiť našich zákazníkov a prispieť k rozvoju našej dielne ...

Prečítajte si viac o hodnotách, ktorými sa riadime

 

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Odporúčaniae

 

Ďakujeme vám všetkým, ktorí svojimi znalostiami, talentom a najvyššími zručnostiami pomohli dosiahnuť tento veľký, ale veľmi náročný projekt. Opätovne ďakujem vedeniu a personálu celého tímu, a najmä spoločnosti Rduch a Zvonárskej dielni Jana Felczyńského z Przemysla. Nápis na "Bráne zvonov" znie: Laudate Dominium - Chvalme Pána. Ten definuje účel celého projektu (...). Takýto cieľ vyzval k realizácii na najvyššej úrovni. Vy ste sa dôkonale vyrovnali s touto úlohu ...
 

 

 

 

 

Vedeli ste, že...

Najväčší zvon odliaty v našej dielni vážil viac ako 10 ton!

 

Novinky v galérii...