Primárna meď a cín
s čistotou 99,9% potvrdená certifikátom kvality ISO 9001:2008

 

Naše zvony sú liate z kvalitnej zliatiny medi a cínu v pomere 78:22, bez prímesí v súlade s tradičnou zvonárskou metódou strateného vosku nezmenenou od roku 1808. Neexistuje žiadny kompromis! Správne proporcie, dobré miešanie materiálov, teplota hmoty v čase odliatku ovplyvňujú nielen zvuk a tón zvonov našej dielni, ale aj na ich vzhľad, farby a lesk.
 
Ako jediná firma v regióne používame
len kvalitné jakości kovy s čistotou 99,9%

 
Dokumentácia:
 
 
 
 
Prečo materiál je tak dôležitý?
Bronz proti iných zliatinam
 
Nižšie ukážeme, ako zlý materiál môže znížiť kvalitu zvuku zvonov. Nastavili sme dva zvony s hmotnosťou asi 150 kg, jeden z našej dielni odliaty z čistých surovín medi a cínu v pomere 78:22 a druhý s vysokým obsahom olova, zinku a ďalších prísad. V druhom prípade bol zistený len obsah 10% z čistého cínu.
 
Zvon s hmotnosťou 150 kg
(zvonáreň Jana Felczyńského)
zvuk e/2, čistý bez vibrácií,
jednotná zliatna bez deformácií
zliatina: 78% medi, 22% cínu, žiadne iné prímesí
 
Zvon s hmotnosťou 150 kg
(iná zvonáreň)
nemeraný zvuk, počet vibrácií,
zliatina bez jednotnej štruktúry, deformovaný,
zliatina: 75% medi, 10% cínu, 6% zinku, 4% olova, 5% ostatné
 

Vypočujte si zvuk zvona:

vypočujte

Pozri štruktúru zliatiny:

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Vypočujte si zvuk zvona:

vypočujte

Pozri štruktúru zliatiny:

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských

Od najútlejšieho veku boli vykonávané experimenty s cieľom určiť najlepší pomer pre zvony z technických dôvodov, ako je jednoduchosť odliatia, presné mapovanie dekorácie a hudobné kvality. Cín býval drahý materiál a preto boli hľadané lacnejšie alternatívy. K zliatine sa začali pridávať podstatne lacnejšie zink a olov, a takto získaný materiál sa volá delovina. Kvalita zliatiny sa zhoršuje, zvony mali stále horšie mechanické vlastnosti, sa neprekrývali patinou a ich zvuk podlieha deformácií. V priebehu doby, odstúpili od používania delovin na výrobu zvonov a bol zvolený bronz v pomere 78:22. Tieto pomery boli spracované, ako najlepšie možné na získanie, aby udržať vhodné estetické a zvukové vlastnosti zvona.

 

Zaručujeme najvyššiu kvalitu liateho materiálu! Po každom odliatí zákazník má možnosť skontrolovať zliatinu spektrometricky a percentuálny obsah medi a cínu.

 

 

 

 

Vedeli ste, že...

Najväčší zvon odliaty v našej dielni vážil viac ako 10 ton!

 

Novinky v galérii...