Tonacje:

c - es - g - stredné malé

cis - e - gis - stredné malé

d - f - a - stredné malé

es - ges - b - stredné malé

e - g - hveľké stredné malé

f - as - cveľké stredné -

fis - a - cisveľké stredné -

g - b - dveľké stredné -

gis - h - disveľké stredné -

a - c - eveľké stredné -

b - des - fveľké stredné -

h - d - fisveľké stredné -

c - e - g - stredné malé

des - f - as - stredné malé

d - fis - a - stredné malé

es - g - b - stredné malé

e - gis - hveľké stredné malé

f - a - cveľké stredné -

ges - b - desveľké stredné -

g - h - dveľké stredné -

as - c - esveľké stredné -

a - cis - eveľké stredné -

b - d - fveľké stredné -

h - dis - fisveľké stredné -

c - d - f - stredné malé

des - es - ges - stredné malé

d - e - g - stredné malé

es - f - as - stredné malé

e - fis - aveľké stredné malé

f - g - bveľké stredné malé

fis - gis - hveľké stredné malé

g - a - cveľké stredné -

as - b - desveľké stredné -

a - h - dveľké stredné -

b - c - esveľké stredné -

h - cis - eveľké stredné -

c - es - f - stredné malé

cis - e - fis - stredné malé

d - f - g - stredné malé

dis - fis - gis - stredné malé

e - g - aveľké stredné malé

f - as - bveľké stredné malé

fis - a - hveľké stredné malé

g - b - cveľké stredné -

gis - h - cisveľké stredné -

a - c - dveľké stredné -

b - des - esveľké stredné -

h - d - eveľké stredné -

c - d - e - stredné malé

des - es - f - stredné malé

d - e - fis - stredné malé

es - f - g - stredné malé

e - fis - gisveľké stredné malé

f - g - aveľké stredné malé

ges - as - bveľké stredné malé

g - a - hveľké stredné malé

as - b - cveľké stredné -

a - h - cisveľké stredné -

b - c - dveľké stredné -

h - cis - disveľké stredné -

Tonacje:

c - es - g - c - stredné -

cis - e - gis - cis - stredné -

d - f - a - d - stredné -

es - ges - b - es - stredné -

e - g - h - eveľké stredné -

f - as - c - fveľké stredné -

fis - a - cis - fisveľké stredné -

g - b - d - gveľké stredné -

gis - h - dis - gisveľké stredné -

a - c - e - aveľké stredné -

b - des - f - bveľké stredné -

h - d - fis - hveľké stredné -

c - e - g - c - stredné -

des - f - as - des - stredné -

d - fis - a - d - stredné -

es - g - b - es - stredné -

e - gis - h - eveľké stredné -

f - a - c - fveľké stredné -

ges - b - des - gesveľké stredné -

g - h - d - gveľké stredné -

as - c - es - asveľké stredné -

a - cis - e - aveľké stredné -

b - d - f - bveľké stredné -

h - dis - fis - hveľké stredné -

c - es - g - b - stredné malé

cis - e - gis - h - stredné malé

d - f - a - c - stredné -

es - ges - b - des - stredné -

e - g - h - dveľké stredné -

f - as - c - esveľké stredné -

fis - a - cis - eveľké stredné -

g - b - d - fveľké stredné -

gis - h - dis - fisveľké stredné -

a - c - e - gveľké stredné -

b - des - f - asveľké stredné -

h - d - fis - aveľké stredné -

c - d - f - a - stredné malé

des - es - ges - b - stredné malé

d - e - g - h - stredné malé

es - f - as - c - stredné -

e - fis - a - cisveľké stredné -

f - g - b - dveľké stredné -

fis - gis - h - disveľké stredné -

g - a - c - eveľké stredné -

as - b - des - fveľké stredné -

a - h - d - fisveľké stredné -

b - c - es - gveľké stredné -

h - cis - e - gisveľké stredné -

c - es - f - g - stredné malé

cis - e - fis - gis - stredné malé

d - f - g - a - stredné malé

es - ges - as - b - stredné malé

e - g - a - hveľké stredné malé

f - as - b - cveľké stredné -

fis - a - h - cisveľké stredné -

g - b - c - dveľké stredné -

gis - h - cis - disveľké stredné -

a - c - d - eveľké stredné -

b - des - es - fveľké stredné -

h - d - e - fisveľké stredné -

c - d - e - g - stredné malé

des - es - f - as - stredné malé

d - e - fis - a - stredné malé

es - f - g - b - stredné malé

e - fis - gis - hveľké stredné malé

f - g - a - cveľké stredné -

ges - as - b - desveľké stredné -

g - a - h - dveľké stredné -

as - b - c - esveľké stredné -

a - h - cis - eveľké stredné -

b - c - d - fveľké stredné -

h - cis - dis - fisveľké stredné -

c - es - f - as - stredné malé

cis - e- fis - a - stredné malé

d - f - g - b - stredné malé

dis - fis - gis - h - stredné malé

e - g - a - cveľké stredné -

f - as - b - desveľké stredné -

fis - a - h - dveľké stredné -

g - b - c - esveľké stredné -

gis - h - cis - eveľké stredné -

a - c - d - fveľké stredné -

b - des - es - gesveľké stredné -

h - d - e - gveľké stredné -

c - e - g - a - stredné malé

des - f - as - b - stredné malé

d - fis - a - h - stredné malé

es - g - b - c - stredné -

e - gis - h - cisveľké stredné -

f - a - c - dveľké stredné -

ges - b - des - esveľké stredné -

g - h - d - eveľké stredné -

as - c - es - fveľké stredné -

a - cis - e - fisveľké stredné -

b - d - f - gveľké stredné -

h - dis - fis - gisveľké stredné -

c - d - f - g - stredné malé

cis - dis - fis - gis - stredné malé

d - e - g - a - stredné malé

es - f - as - b - stredné malé

e - fis - a - hveľké stredné malé

f - g - b - cveľké stredné -

fis - gis - h - cisveľké stredné -

g - a - c - dveľké stredné -

as - b - des - esveľké stredné -

a - h - d - eveľké stredné -

b - c - es - fveľké stredné -

h - cis - e - fisveľké stredné -

 

 

 

 
Stiahni tabuľu súprav
 
Kostolné zvony
 

Kvalita materiálu

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchSprávne vybraný materiál má významný vplyv nielen na zvuk a tón zvonov našej dielni, ale aj na ich vzhľad, farbu a lesk. Zvony odlievame z najvyššej kvality medi a cínu. Zistite, prečo používame iba najkvalitnejšie materiály a aký vplyv to má na kvalitu zvonu.

viac

Kvalita zvuku

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńských Ako jediná zvonáreň v Poľsku pravidelne sa podrobujeme kampanologickým skúškam a akusticky certifikujeme naše zvony! Neustále zlepšujeme šablóny našich zvonov! Pozrite sa, čo určuje zvuk našich zvonov.

viac

Kvalita konečnej úpravy

zlieváreň zvonov zvonárska dielňa felczyńskýchZvon je tiež umenie a remeslo, ktorých grafické usporiadanie a realizácia by mali byť rovnako dôležité ako to, z čoho je odliaty a ako znie. Pozrite sa, ako môžeme dokončiť zvony, nepoužívajúc žiadne umelé prostriedky.ozrite sa na naše podobizne a ozdoby!

viac